Monthly Archives: May 2016

  1. Kas gamina Rūkės drabužius?

    Jei atvirai, neišsiskiriu nė iš vienų drabužių dizainerių – pradžioje mes visi gaminame patys. Piešiame eskizus, braižome lekalus, kerpame audinius, siuvame, mezgame ir siuvinėjame. Ir tai nėra blogai. Kaip tik, aš manau, kad tai yra turtas. Turėti galimybę pro visą tai praeiti, nes tik tokiu būdu galima išmokti šio meno. Pajusti audinių įvairovę: nuo sudėčių, storių, kritimų iki skirtingų apdorojimo būdų ar panaudojimo drabužiuose. Aš manau, kad kiekvienas tikras dizaineris, turi turėti supratima apie audinius ir medžiagas. Žinios be praktikos – sausa šaka.

    Read more
  2. Who manufactures Rūkė’s clothing?

    To be honest – I am no different from any clothing designer – in the begging, we all make our ideas physically come to life. We all draw sketches and handwriting patterns, lichen fabrics, sew, knit and embroider. And there is nothing wrong with that. On the contrary, I consider it a virtue. To have the opportunity to go through all of this, because this can truly teach the creation of art. To feel the variety of fabrics:  diversity of compositions, thicknesses,  to different treatments or the uses in manufacturing. I think that every true designer must have an understanding of fabrics and materials. Knowledge without practice is like a flower without water.

    Read more

Friends

Filcolana
Tot Le Matin yarns
Lamana
Love crafts
Purl Soho