Monthly Archives: April 2017

 1. Stuart Brazell and her path to success

  Stuart Brazell: "...living in Los Angeles and working in the entertainment industry is one of the most competitive places in the entire world!"

  Read more
 2. Stuart Brazell ir jos kelias į sėkmę

  Stuart Brazell: "...gyventi Los Andžele ir dirbti pramogų verslo industrijoje, yra viena iš labiausiai konkurencinių vietų visame pasaulyje! Aš turėjau praminti savo nuosavą kelią ir susikurti galimybes aplink save, kad sukurčiau savo prekinį ženklą."

  Read more
 3. All dreams come true

  My story about children starts from my own childhood, when I was six or seven perhaps. It is hard to remember exactly. As I was a little girl, I remember myself saying to everybody that I would have twins. I wanted it so much that sometimes I asserted even to strangers that I would have twins when I was adult.

  Read more
 4. Visos svajonės išsipildo

  Mano istorija apie vaikus prasideda nuo mano vaikystės kai man buvo šešeri, o gal septyneri. Tiksliai ir nebepamenu. Atsimenu, kad dar būdama maža mergaitė pradėjau visiems kalbėti, jog aš turėsiu dvynius. Aš taip stipriai to norėjau, kad būdavo, jog nei iš šio, nei iš to aš svetimam žmogui pasakydavau, jog kai užaugsiu turėsiu dvynius.

  Read more
 5. Connecting the dots

  Today I want to tell you a story from my life. This story gave me a completely new perspective of Great Britain, which was new and unexpected. At the same time, as an adventure of a single day, it turned my life upside down. A trip that had so many questions and just a single answer...

  Read more
 6. Taškų sujungimas žvelgiant į praeitį

  Šiandien noriu papasakoti istoriją iš savo gyvenimo. Kuri man parodė kiek kitokią Didžiosios Britanijos pusę, kuri man buvo nauja ir netikėta. Tuo pačiu, kaip vienos dienos nuotikis, apvertė mano gyvenimą aukštyn kojom. Kelionė, kurioje buvo tiek daug klausimų ir tik vienas atsakymas...

  Read more

Friends

Filcolana
Tot Le Matin yarns
Lamana
Love crafts
Purl Soho