Knitting patterns blog

 1. Laiškas

  Žemė, tokia didelė ir kartu tokia maža. Kiek joje yra žmonių ir kiek svajonių? Kaip greitai tos svajonės pildosi? Jos didelės ar mažos? Kokie maži dalykai žmones daro laimingus? Kokios Jų mintys? Kokie jausmai? Ar Jie laimingi? Liūdni? Susikaupę? Ar jie gauna laiškus? Ar jie rašo laiškus?

  Read more
 2. Stuart Brazell and her path to success

  Stuart Brazell: "...living in Los Angeles and working in the entertainment industry is one of the most competitive places in the entire world!"

  Read more
 3. Stuart Brazell ir jos kelias į sėkmę

  Stuart Brazell: "...gyventi Los Andžele ir dirbti pramogų verslo industrijoje, yra viena iš labiausiai konkurencinių vietų visame pasaulyje! Aš turėjau praminti savo nuosavą kelią ir susikurti galimybes aplink save, kad sukurčiau savo prekinį ženklą."

  Read more
 4. All dreams come true

  My story about children starts from my own childhood, when I was six or seven perhaps. It is hard to remember exactly. As I was a little girl, I remember myself saying to everybody that I would have twins. I wanted it so much that sometimes I asserted even to strangers that I would have twins when I was adult.

  Read more
 5. Visos svajonės išsipildo

  Mano istorija apie vaikus prasideda nuo mano vaikystės kai man buvo šešeri, o gal septyneri. Tiksliai ir nebepamenu. Atsimenu, kad dar būdama maža mergaitė pradėjau visiems kalbėti, jog aš turėsiu dvynius. Aš taip stipriai to norėjau, kad būdavo, jog nei iš šio, nei iš to aš svetimam žmogui pasakydavau, jog kai užaugsiu turėsiu dvynius.

  Read more
 6. Connecting the dots

  Today I want to tell you a story from my life. This story gave me a completely new perspective of Great Britain, which was new and unexpected. At the same time, as an adventure of a single day, it turned my life upside down. A trip that had so many questions and just a single answer...

  Read more
 7. Taškų sujungimas žvelgiant į praeitį

  Šiandien noriu papasakoti istoriją iš savo gyvenimo. Kuri man parodė kiek kitokią Didžiosios Britanijos pusę, kuri man buvo nauja ir netikėta. Tuo pačiu, kaip vienos dienos nuotikis, apvertė mano gyvenimą aukštyn kojom. Kelionė, kurioje buvo tiek daug klausimų ir tik vienas atsakymas...

  Read more
 8. 2017 SS trend: fringes and stripes

  Another trend in 2017 SS, which charmed me several years ago and I was waiting for this year to create this beauty. For me, this sweater is so charming and enchanting from A to Z in all things that I‘m in love with it from the earth to the moon. I am a woman and I love all colors, all compositions and the whole world. And this sweater includes everything. Absolutely everything: sky and earth,  trees and birds, people, cities, laugh, freedom and creativity. I sink into it and I emerge as a goddess. Each color wraps and gives me best what it has in itself. I am amazing. And everything is perfect in it.

  Read more
 9. 2017 SS tendencija - kutai ir dryžiai

  Dar viena 2017 SS tendencija, kuri mane pakerėjo dar prieš porą metų ir aš laukiau šių metų, kad galėčiau pagaminti šį gražuolį. Man šis megztinis yra nuo... iki... visame kame ir toks žavingas bei kerintis, kad myliu jį nuo žemės iki mėnulio. Aš esu moteris ir aš myliu visas spalvas, visas sudėtis, visą pasaulį. Ir jame telpa viskas. Absoliučiai viskas. Ir dangus, ir žemė, ir medžiai, ir paukščiai, žmonės, miestai, juokas, laisvė, kūryba. Aš jame paskęstu ir išnyru kaip deivė. Kiekviena spalva mane apgaubia ir duoda tai, ką turi geriausia savy. Aš esu nuostabi. Ir viskas jame tobula.

  Read more
 10. Sweaters care

  Sometimes, while choosing which garment to buy my decision is determined by garment care aspects. Personally I‘m quite lazy washing knitted clothes, because it takes my time and creates additional problems for drying. Over time, I damaged some my favorite sweaters and sweaters of my children,  which today are worn by their dolls and bears. At those moments I had to explain to my children why their beautiful sweaters suddenly became so small... Remembering those moments it makes me sad...

   

  Read more

Friends

Filcolana
Tot Le Matin yarns
Lamana
Love crafts
Purl Soho