Knitting patterns blog

 1. Megztinių priežiūra

  Kartais, kai renkuosi kurį drabužį pirkti, mano paskutinį apsisprendimą lemia drabužio priežiūros aspektai. Asmeniškai pati, dažnai tingiu skalbti megztus drabužius, nes užima mano laiką ir dar sukuria papildomą problemą dėl džiovinimo. Per laiką, sugadinau ne vieną mylimą mano ir vaikų megztinį, kuriuos šiandien dėvi lėlytės ir meškiukai.

  Read more
 2. Feminine freedom 2017 S/S

  Today, I declare a spring for my wardrobe - the best time to start planning warm season clothing. A time to emit pure love and energy into the environment to get more of it back. And for this purpose pink color will fit best to me, which is the 2017 SS  trend and which is in my heart.

  Read more
 3. Moteriška laisvė 2017 S/S

  Šiandien skelbiu pavasarį mano drabužių spintai - pats geriausias laikas pradėti planuotis šiltojo sezono garderobus. Spinduliuoti į aplinką tyrą meilės energiją ir gauti atgal jos dar daugiau. Ir šiam reikalui labiausiai man tiks rožinė palva, kuri yra ir 2017 SS tendencijų top‘uose ir mano širdyje.

  Read more
 4. Q & A: heart in thousands km away which supports us - Viltė Rooney

  Viltė Rooney: Try everything and ask for advice! After graduating the university I knew that I wanted to be in the fashion business, but I didn't know in which way. I've tried styling, PR and working as a writer and editor. Follow your feelings! Listen to the inner voice and never be afraid to take risks. When I started my first business - PR company VilteCo, I was not fully prepared for that leap, but I knew that was something that will help me thrive.

  Read more
 5. Kl. ir Ats.: širdis už tūkstančių kilometrų, kuri palaiko mus - Viltė Rooney

  Viltė Rooney: Bandyk viską ir klausk patarimų! Po universiteto žinojau, kad noriu būti madoje, bet nežinojau kaip. Išbandžiau ir stilistės, ir agentės ir žurnalistės kelius. Sek savo nuojauta! Klausyk vidinio balso ir niekada nebijok rizikuoti. Kai pradėjau savo pirmą verslą - PR kompaniją VilteCo, nebuvau visiškai pasiruošusi tam šuoliui, tačiau žinojau, kad reikia pasiryžti...

  Read more
 6. Вязаные носки от Rūkė

  Существует одна красивая поговорка, которая мне лично очень нравится: "Готовь сани летом». Поэтому сегодня я хочу поговорить кратко о шерстяные носки.
  Всего несколько дней осталось, и наш календарь сообшить о теплом времянем года - периодом пробуждения и изобилия, когда дни будут идти небрежно у бабушке в деревне или на отдыхе у море. Это удивительно!
  Read more
 7. Ruke's woolen socks

  There is one beautiful proverb, which I personally like very much: "Prepare sledge in the summer." So today I want to speak briefly about wool socks.
  Just a few days left for our calendar to announce beginning of warm season - the time of awakening and abundance when days will run carelessly at grandmother in the village or on holidays at the sea. It is amazing!
  Read more
 8. Rūkės vilnonės kojinės

  Yra viena graži patarlė, kuri man asmeniškai labai patinka: "Roges ruošk vasarą". Tad šiandien aš noriu trumpai pakalbėti
  apie vilnones kojines.
  Liko vos keletą dienų ir mūsų kalendorius paskelbs apie šiltąjį sezoną - atbudimo ir gausos metą, kuomet dienos bėgs nerūpestingai pas močiutę kaime ar poilsiaujant prie jūros. Tai yra nuostabu!
  Read more
 9. Knitting patterns

  My knitting instructions are: 20% very simple and with clear text,  to quickly and easily achieve the desired result. And of course... 80% of inspiring images that urges me to act, to go further and achieve the desired result, which inspires me to create, fantasize and plan my next knitting projects. Photos, which are full of warmth, comfort and elegance fragile. YES! I like it very much! After all not for a reason is often said: "Genius is found in simplicity."

  Read more
 10. Выкройки для вязания

  Мои инструкции вязания являются: 20% с очень простым и четким текстом, чтобы быстро и легко достичь желаемого результата. И, конечно же... 80% вдохновляющих фотографии которыйе убеждают меня действовать, чтобы идти дальше и достичь желаемого результата. Которые вдохновляет меня создавать, фантазировать и планировать свои дальнейшие проекты вязания. Фотографии, которые полны тепла, уюта и хрупкой элегантности. Да! Мне это очень нравится! Ведь не по причине часто говорят: "Гениальность находится в простоте."

  Read more

Friends

Filcolana
Tot Le Matin yarns
Lamana
Love crafts
Purl Soho